?כיצד ניתן לאפשר לעובד צפייה במסמכים בדוח הנוכחות

?כיצד ניתן לאפשר לעובד צפייה במסמכים בדוח הנוכחות

להלן מדריך צעד אחר צעד להוספת אפשרות צפייה לעובד במסמכים מצורפים בדוח הנוכחות