הפקת דוח נוכחות בחברה ללא הסכמים וללא משימות

הפקת דוח נוכחות בחברה ללא הסכמים וללא משימות

להלן מדריך צעד אחר צעד להגדרת דוח נוכחות בחברה ללא הסכמים וללא משימות
ניתן לבחור אילו שדות יוצגו בדוח למשל חישוב שעות עודפות/היעדרות, סמל דיווח ועוד