פירוט חישוב שעות היעדרות/עודפות לעובד בדוח הנוכחות בחברה ללא הסכמים

פירוט חישוב שעות היעדרות/עודפות לעובד בדוח הנוכחות בחברה ללא הסכמים

להלן מדריך צעד אחר צעד לחישוב וצפייה בשעות היעדרות או בשעות עודפות לעובדים בדוח הנוכחות בחברה ללא הסכמים