פירוט חישוב שעות היעדרות/עודפות בדוח הנוכחות בחברה עם הסכמים

פירוט חישוב שעות היעדרות/עודפות בדוח הנוכחות בחברה עם הסכמים

להלן מדריך צעד אחר צעד לחישוב וצפייה בשעות היעדרות או בשעות עודפות לעובדים בדוח הנוכחות - בחברה עם הסכמים