דו"ח נוכחות – חישוב עשרוני אל מול שעות ודקות

דו"ח נוכחות – חישוב עשרוני אל מול שעות ודקות

חידוד דו"ח נוכחות יומית\חודשית לעובד – חישוב עשרוני אל מול שעות ודקות

שלושת השורות בסוף הטבלה (סה"כ יומי,סה"כ חודשי,סה"כ חודשי-עשרוני) מסכמות את כל הנתונים היומיים שבטבלה. בשורה "סה"כ חודשי-עשרוני" יופיע נתון שעות היעדרות או שעות עודפות. לא ייתכן מצב שבו יופיע נתון גם בשעות ההיעדרות וגם בשעות העודפות. הנתון של שעות היעדרות\עודפות שמופיע בשורה סה"כ עשרוני, הינו הנתון המועבר לדו"ח המייצג.

ישנה חלוקה לשתי קטגוריות חישוב : ברמה היומית וברמה החודשית.

חישוב ברמה היומית:

שעות היעדרות = שעות תקן מינוס שעות נוכחות מינוס שעות היעדרות

שעות עודפות = שעות נוכחות מינוס שעות תקן

חישוב ברמה החודשית: (בשורה סה"כ חודשי – עשרוני)

סה"כ שעות היעדרות חודשיות = סה"כ שעות תקן חודשיות מינוס סה"כ שעות נוכחות חודשיות מינוס סה"כ שעות כל ההיעדרויות (עוברים על הימים בדו"ח הנוכחות ומסכמים את שעות ההיעדרות של כל סיבות ההיעדרות ובתנאי שבשדה "לכלול בשעות ההיעדרות" נבחר באופציית "לא".)

סה"כ שעות עודפות חודשיות = סה"כ שעות נוכחות חודשיות מינוס סה"כ שעות תקן חודשיות פלוס סה"כ שעות היעדרויות חודשיות (עוברים על הימים בדו"ח הנוכחות ומסכמים את שעות ההיעדרות של כל סיבות ההיעדרות ובתנאי שבשדה "לכלול בשעות ההיעדרות" נבחר באופציית "לא".)

בדו"ח הנוכחות החודשי, השורה האחרונה בטבלה, "סה"כ חודשי (עשרוני)" והנתונים בטבלת "ריכוז נתוני הדו"ח" מוצגים בצורה עשרונית. כל שאר הנתונים בדו"ח מוצגים בצורה של שעות ודקות.