ללא תקשורת TW770 הגדרת עובד חדש בשעון

ללא תקשורת TW770 הגדרת עובד חדש בשעון

להלן הסבר כיצד להגדיר עובד חדש בשעון TW770 אשר אינו מחובר לרשת:

1.      לחץ על מקש M/OK והכנס קוד אחראי וסיסמא.

לאחר אישור יופיע תפריט מערכת.

בעזרת חיצי הניווט: למעלה, למטה, ימינה, שמאלה יש לנווט בתפריט עד הגעה למיקום הנכון.

2.  ב- משתמשים – לחץ על מקש M/OK.

3.  ב- עובד חדש – לחץ על מקש M/OK.

4.  הקשת מס עובד - יש לשים לב שמספר העובד בשעון חייב להתאים למספר התג של העובד במערכת TW (שדה "מספר תג"), אחרת דיווחי העובד לא יקלטו במערכת.

5.  בעזרת חיצי הניווט, בחר באחת מאפשרויות הדיווח: טביעת אצבע :

     להטמעת טביעת אצבע: יש להניח אצבע לפי ההוראות המופיעות בצג השעון (3 פעמים). במידה והאצבע הוגדרה באופן תקין, המסך יחזור לפרטי העובד ובשדה 'טביעת אצבע ' יופיע המספר 1 (ט.אצבע מוגדרת ).

 6.  לסיום יש לנווט בעזרת חיצי הניווט ל"אישור" וללחוץ על מקש M/OK.

7.  ליציאה מתפריט מערכת יש ללחוץ על מקש ESC     מספר פעמים.