הגדרת סיבת היעדרות חדשה לעובדים בחברה ללא הסכמים

הגדרת סיבת היעדרות חדשה לעובדים בחברה ללא הסכמים

להלן מדריך צעד אחר צעד  להגדרת סיבת היעדרות חדשה לעובדים עבור יום שלם או חלק ממנו וכיצד להציג נתונים אלו בדוח הנוכחות בחברה ללא הסכמים