?כיצד להגדיר צבעים לסוגי הדיווח

?כיצד להגדיר צבעים לסוגי הדיווח

להלן מדריך צעד אחר צעד להגדרת צבעים לסוגי הדיווח המאפשרת ויזואליות טובה יותר במסכי העדכון במערכת