הוראות בטיחות ותנאי אחריות לשעון נוכחות קירבה ושעון ביומטרי

הוראות בטיחות ותנאי אחריות לשעון נוכחות קירבה ושעון ביומטרי

ראו במסמך המצורף