הוראות הפעלה לשעוני טביעת אצבע

הוראות הפעלה לשעוני טביעת אצבע

מסך שחור לבן - TW160 מצ"ב הוראות הפעלה לשעוני טביעת אצבע דגם

מצ"ב הוראות הפעלה לשעוני טביעת אצבע דגם TW300 - מסך צבעוני