הפקת דוח נוכחות / משימות תקופתי ע"י עובד

הפקת דוח נוכחות / משימות תקופתי ע"י עובד

להלן סרטון הדרכה כיצד עובד יכול להפיק דוח נוכחות ודוח משימות תקופתי
דוח תקופתי מאפשר לעובד לדעת כמה שעות היעדרות / עודפות יש לו עד היום הנוכחי או כל יום אחר בחודש
ניתן לבצע זאת גם באינטרנט וגם באפליקציה