הגדרת הרשאה למשתמש מנהל לשליחת עובד חדש לשעון

הגדרת הרשאה למשתמש מנהל לשליחת עובד חדש לשעון

הגדרת הרשאה למשתמש מנהל להעברת עובדים לשעון דרך המערכת

יש להיכנס לתפריט אדמיניסטרטור-> ניהול משתמשים-> בחירת משתמש מהרשימה-> לשונית הרשאות-> בחלק של "עובדים" יש לשנות את תיבת הבחירה "Iclocks" ל-עריכה ומחיקה