מדריך להגדרת תזמון אוטומטי של כניסה / יציאה בשעון ביומטרי וקירבה

מדריך להגדרת תזמון אוטומטי של כניסה / יציאה בשעון ביומטרי וקירבה

ראו במסמך המצורף הוראות להגדרת תזמון אוטומטי של מקשי הכניסה והיציאה בשעון ביומטרי ובשעון קרבה