מדריך צעד אחר צעד לעדכון הערה יומית באופן מרוכז

מדריך צעד אחר צעד לעדכון הערה יומית באופן מרוכז

להלן מדריך צעד אחר צעד לעדכון הערה יומית באופן מרוכז.
במדריך זה נלמד כיצד לעדכן הערה יומית בטווח תאריכים ולמספר עובדים בו זמנית, דרך תפריט עובדים -> דכון עדכון העדרות/נתונים מרוכז