עדכון היעדרויות מרוכז לעובד בחברה ללא הסכמים

עדכון היעדרויות מרוכז לעובד בחברה ללא הסכמים

להלן מדריך צעד אחר צעד לעדכון היעדרויות מרוכז לעובד לתקופה של מספר ימים, יום מלא או חלק ממנו בחברה ללא הסכמים