עדכון נתוני נוכחות לעובד בחברה ללא הסכמים וללא משימות

עדכון נתוני נוכחות לעובד בחברה ללא הסכמים וללא משימות

להלן מדריך צעד אחר צעד לעדכון נתוני נוכחות לעובד, השלמת דיווחים חסרים, הוספת סיבת היעדרות ועוד בחברה ללא הסכמים וללא משימות