עדכון נתוני נוכחות מרוכז לעובד בחברה ללא הסכמים וללא משימות

עדכון נתוני נוכחות מרוכז לעובד בחברה ללא הסכמים וללא משימות

להלן מדריך צעד אחר צעד לעדכון דוח נתוני נוכחות מרוכז לעובד, השלמת דיווחים חסרים, הוספת סיבת היעדרות ועוד בחברה ללא הסכמים וללא משימות